-HOME
-BIO I CV
-OBRA
> Llibres >
> Llibres en col·laboració
> Articles i pròlegs
-ENTREVISTES
-MULTIMÈDIA
Obra > Llibres > Las metopías: metodologías y métodos de nuestro tiempo >
 
   
  Las metopías: metodologías y métodos de nuestro tiempo
1984 / Barcelona / Montesinos
...........................................................................

En aquestes darreres dècades algunes metodologies han esdevingut utopies al mateix temps i les utopies aspiren al rang d'alternatives viables. En ambdós casos perviu l'anhel per arribar al vell ideal filosòfic d'acomodar pensament i realitat, enquadrament analític i contingència sociocultural. Les crisis que suposen aquest objectiu, moltes vegades fallit, ha produït en la intel·ligència contemporània una voluntat de redefinicions i replantejaments formulats no només en el nivell de teories específiques (lingüística, etnologia, filosofia, sociologia, estètica, etc.), sinó també en l'elaboració de sistemes teòrico-pràctics de resistència a l'actual procés d'anomia i d'estandardització que avui sofrim. Xavier Rubert de Ventós amb la seva acostumada brillantor assagística, ens proporciona en aquest llibre la seva personal manera d'entendre la situació actual de les velles i noves metodologies, de les noves i sempre urgents utopies. Ens introdueix així en el regne del que ell denomina les metopies.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumari >

I. METODOLOGÍAS
1. Análisis y dialéctica
El método como estrategia
La ley del rendimiento cambiante
Secuencia como método
El ocaso del futuro
El ocaso de las disciplinas domésticas


2. Estructuralismo y semiología
Introducción
El casto análisis de los significantes
a) Crítica al historicismo y empirismo
b) Aproximación sociológica a la "ideología" estructuralismo
c) Del código a la competencia

El voluptuoso estudio de los significados
a) Práctica social y modelos teóricos
b) Interpretación sociológica

c) La Semiología-acción

II. ENTREACTO

III. UTOPÍAS
De la represión sobrante a la dictadura de los sabios
De la sociedad tribal a la electrónica
Para una sistemática de las utopías

BIBLIOGRAFÍA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xavier rubert de ventós · 2008 · contacte@rubertdeventos.com