-HOME
-BIO I CV
-OBRA
> Llibres >
> Llibres en col·laboració
> Articles i pròlegs
-ENTREVISTES
-MULTIMÈDIA
Obra > Llibres > La estética y sus herejías >
 
   
 

La estética y sus herejías
1974 / Barcelona / Anagrama

...........................................................................

La estética y sus herejías descriu l'actual situació i evolució de les diverses «arts» -pintura, teatre, arquitectura, moda, disseny, política, religió, urbanitat, família...- i dóna una sorprenent interpretació del desplaçament de la imaginació formal a àmbits no fitats per l'estètica ortodoxa. L'estètica “puritana” que perdura fins al moviment modern es basa en els següents principis: 1) les formes han de justificar-se per les seves virtuts formals «internes» o per la seva eficàcia externa -mai pel plaer que procuren o les experiències que possibiliten; 2) l'interès suscitat per aquestes formes no ha de ser ni massa sensual ni massa pragmàtic -només un «interès desinteressat» que dominen els indígenes de la cultura i que per a la resta és més un motiu d'esforç que de delectació; 3) s'ha de fer la crítica i depuració de llenguatges artístics convencionals -no necessàriament de la cultura en què escriuen o del lloc que en ella ocupen. Para Rubert, més que aquesta depuració dels llenguatges formals, avui interessa forçar les seves bogues o explorar les seves fronteres. Es tracta de provar el tremp de la imaginació disseminant-la entre la religió i la indumentària, la cosmètica i la política, les relacions socials i les virtuals. Es tracta doncs de contaminar també les «maneres» o «formes» del tarannà experimental que l'avantguarda va aplicar solament al món de la Forma. El llibre exalta aquesta crisi dels tradicionals sectors o dominis i sosté que ni el nou art ni la nova cultura seran efectius mentre segueixin acceptant donar la batalla en el lloc que li ha estat assignat. Es suggereix fins i tot que aquesta actitud, com tot experimentalisme veritable, ha suposat i suposarà un «fracàs». I és que l'art, com la ciència o la filosofia, viu de les seves crisis; de qüestionar els seus plantejaments i no només les seves solucions; de la crítica dels seus fonaments i no només del seu rendiment; de la transgressió de les seves fronteres i no només de la consolidació dels seus dominis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edicions >
> La estética y sus herejías / 1980 / Barcelona / Anagrama
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Heresies of modern art / 1980 / New York / Columbia University Press
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumari >

I. JUSTIFICACIÓN DE UN MODELO
1. El principio de conservación de las teorías
2. El principio de conservación de las teorías estéticas
3. Transformación objetiva y cambio de puntuación
4. Tres interpretaciones posibles
5. Teoría de los tipos estéticos
6. El arte como formalización
Formular
Formalizar

II. APLICACIÓN DEL MODELO
1. Carácter relativo de la distinción entre estilos y objetos
2. El cambio de estilo: sus dos direcciones       
3. El cambio de objeto: sus dos direcciones

III. EL PURITANISMO EN LA CULTURA MODERNA
1. Teoría generalizada del puritanismo formal: la Belleza como secuestración
Belleza
Arte
2. De la prosa del esfuerzo a la poética del don: la estética del edelweis
3. La estructura del discurso puritano
4. Las astucias del puritanismo: del contenido a la forma
El puritanismo del contenido
El puritanismo de la forma
5. Las astucias de la tradición «maldita»
Nietzsche
Proust
Breton

IV. UN CAMBIO DE «ESTILO»: LA CRISIS DE LA SENSIBILIDAD FUNCIONALISTA O DEL PURITANISMO DEL CONTENIDO
1. El discurso funcional y su contrapunto kitsch
2. El funcionalismo como puritanismo
3. El conflicto sociológico, tecnológico y económico del funcionalismo
4. El cambio de contexto
5. El anuncio de la crisis
6. Las dos direcciones del revisionismo actual
7. Reacción fría: neorracionalismo
8. Reacción caliente: neoformalismo
9. Conclusiones
a) Imagen vs. Forma: el espiritualismo barroco en la sociedad del capitalismo avanzado
b) Dialéctica entre propuesta y realización

V. UN CAMBIO DE TEMA U OBJETO: LA CRISIS DE LA SENSIBILIDAD VANGUARDISTA O DEL PURITANISMO FORMAL
1. La «posición» del Arte
2. Mensajes fríos y calientes: el Arte como mensaje «templado»
3. Dintorno y contorno
4. Deshielo
5. Inundación

VI. LA RUPTURA FRÍA
1. Serie y homogeneidad: soluciones y medios
2. La nueva versión del formalismo: medios técnicos y medio ambiente; cuestión de estilos y cuestión de técnicas; creación de artefactos y modificación de situaciones

VII. LA RUPTURA CALIENTE
1. La ruptura entre bastidores
a) Un medio frío para una situación caliente
b) De la autenticidad del objeto a la autenticidad de la actitud

2. La ruptura en el escenario
a) El rito y la fiesta
b) Los orígenes de la tragedia
c) De la tragedia al teatro: verosimilitud temática y segregación escenográfica
d) Pequeña historia del espacio escénico
e) La continuación renacentista y la alternativa medieval
f) Los compromisos modernos: teatro del absurdo; Jean Vilar; Grotowski; Artaud; Brecht y Piscator

3. La ruptura del escenario-el nuevo teatro
a) Desenfreno en el garaje
b) «Usted debe participar»
c) Lo inmediato y efímero como «propiamente» teatral
d) La promiscuidad como recurso antisimbólico
e) El grupúsculo como laboratorio

4. Del formalismo al dandismo
a) Entre «acontecimientos» y «conceptos»
b) Crítica cultural e instinto antiformal
c) Los riesgos de un experimentalismo generalizado
d) La suspensión del arte y la moral
e) La vanguardia como conducta: moda, política, familia, religión
f) Culminación de una conquista burguesa y crisis de otra: expresividad e informalidad
g) El último refugio: crítica de la comuna

5. «Manerismos»
a) Manifiestos políticos y manuales de urbanidad
b) Crítica y usos de la «sociedad del espectáculo»
c) La reunión de estilo y cultura-El culto
d) Ensayo de interpretación: el control unificado y polivalente
e) A modo de autocrítica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xavier rubert de ventós · 2008 · contacte@rubertdeventos.com