-HOME
-BIO I CV
-OBRA
> Llibres >
> Llibres en col·laboració
> Articles i pròlegs
-ENTREVISTES
-MULTIMÈDIA
Obra > Llibres > Ensayos sobre el desorden >
 
   
  Ensayos sobre el desorden
1986 / Barcelona / Kairós / 2 ª edición
...........................................................................

En aquests Ensayos sobre el desorden es qüestiona l'ordre teòric i l'ordre espacial en què es funden les nocions d'ideologia, dialèctica, metodologia, planificació urbana. En el fons del sistema econòmic, teòric o tècnic que sembla fundar aquestes nocions, apareix sempre el sistema del poder que les fixa i delimita. Però és precisament més enllà de la «funció» que aquest poder els atribueix on resideix la seva eficàcia, i més enllà de la seva «definició» oficial on cal buscar el seu sentit. Per aquest motiu l'autor suggereixi invertir el sentit del terme ideologia, multiplicar i creuar les lògiques, desarticular l'ordre urbà. Es tracta així de driblar el control que cada sistema de poder imposa sobre la lectura dels seus propis productes. Res menys radical, d'altra banda, que aquesta proposta. És la més elemental observació d'un mitjà social i cultural degradat pel poder -pensa Rubert- la que ens duu a la conclusió que la defensa d'aquest mitjà no depèn d'un ordre millor, sinó d'un ordre menor .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edicions >
> Ensayos sobre el desorden / 1976 / Barcelona / Kairós / 1a edició
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumari >

Introducción

LOS COSTOS DEL PODER

EL DESORDEN TEÓRICO

Teoría idealista de la ideología
I. La teoría tradicional
1. Una formulación «demasiado buena»
2. Retórica o Ideología
3. La degradación del término como síntoma

II. Generalización del sentido
1. Ideología económica e ideología del poder
2. Ideología de la incompetencia y de la diferencia

III. Reconversión del uso
1. Motivación socio-lógica y motivación ideo-lógica
2. La ideología de un maestro de escuela
3. Síndrome discursivo e ideología: el discurso «lógico»
4. Conclusión: el discurso «ideológico»
5. Apología

Análisis y dialéctica: los límites de su rendimiento
1. Método, objeto y objetivo
2. El método como estrategia
3. La ley de los rendimientos cambiantes
4. Secuencia de métodos
5. El ocaso del futuro
6. El ocaso de las disciplinas domésticas: la lógica de lo «no dicho» y de lo «redicho»

EL DESORDEN ESPACIAL

La ciudad histórica
1. De la ciudad protagonista a la ciudad residuo
2. Los usos del residuo
3. La psicología del planeamiento moderno
4. La pedagogía del conflicto
5. La «calidad» de la ciudad y la información

La ciudad turística
1. El aeropuerto como paradigma
2. El hotel como esencia
3. Eureka Waikiki
4. La concentración parcelaria del espectáculo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xavier rubert de ventós · 2008 · contacte@rubertdeventos.com