-HOME
-BIO I CV
-OBRA
> Llibres >
> Llibres en col·laboració
> Articles i pròlegs
-ENTREVISTES
-MULTIMÈDIA
Obra > Llibres > El Laberinto de la Hispanidad >
 
 
  El Laberinto de la Hispanidad
1999 / Barcelona / Anagrama / 3a edición castellana
...........................................................................

Un títol amb ressonàncies de Ramiro de Maeztu i Octavio Paz. Un text sorgit de la necessitat d'explicar a Washington l'actual posició espanyola en els temes atlàntics i centroamericans. Un estudi comparatiu de la colonització hispana i l'anglosaxona, on s'arriba a la provocadora conclusió de que cadascuna ha d'aprendre del tradicionalisme de l'altra. Un tribut a la sensibilitat antropològica i capacitat autocrítica dels frares a Amèrica. Una idea de la hispanitat «habitable» també per catalans i iberoamericans… Xavier Rubert de Ventós ens proposa així, en aquest apassionant assaig: 
- Un estudi comparatiu de la colonització hispana i anglosaxona. 
- Una defensa de l'Espanya «ambigua i dubitativa» glossada per María Zambrano i Carlos Fortes, enfront de la convencional imatge d'una Espanya «imperativa i vertebradora». 
- Una idea de la hispanitat sense tant «subjecte històric» i més sensible a qui va ser el seu «objecte». 
- Un especial tribut a la capacitat autocrítica i a la sensibilitat antropològica de molts franciscans, dominics, i especialment, dels jesuïtes en les seves “reduccions”. 
- Una anàlisi implacable del que l'autor anomena la «llegenda tèrbola» de la conquesta: el seu llegat de caciquisme, colpisme i corrupció. 
Aquesta obra, després de guanyar el premi Espejo de España, va ser publicada als Estats Units (The Hispanic Labyrinth: Tradition and Modernity in the Colonization of America, 1991), on la crítica va subratllar, a més dels punts anteriors, «la seva exemplar immersió en els patrons de cultura que sorgeixen en una trobada de civilitzacions, i el seu fi sentit històric que l'allunya de tota fàcil justificació o condemna de la conquesta i colonització d'Amèrica» (Gemma Roberts, Miami University).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edicions >
> El laberinto de la hispanidad / 1987 / Barcelona / Planeta / 1a edició
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> The hispanic Laberinth / 1991 / New Brunswick / Transaction Publishers
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> El laberinto de la hispanidad / 1992 / Barcelona / Círculo de Lectores / 2a edició
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumari >

Introducción: El Quinto Centenario: del mito a la amnesia
1. Encuentro e invención de América
2. Evangelización: genocidio y reconocimiento
3. La conversión de América
4. Metábasis de las instituciones amerindias: Mita, Resguardo y Mayordomía
5. Embrollo y desarrollo
6. ¿Un atajo sin reforma?
7. Entre el legalismo y la benevolencia
8. El Rousseau de la acera de enfrente
9. Del “Pactum Translationis” al “Contrat Social”
10. Una mutación no adaptativa
11. “Ripresa e Coda”
12. “La meditación del propio ser”
13. La meditación del propio hacer
14. De la dificultad de pensar Norteamérica
15. Interferencia y contraste: la pequeña y la gran colonia
16. La democracia gaseosa y las paradojas de la precocidad
17. Emancipación y fragmentación en Iberoamérica
18. El presente imperfecto
19. El Barroco: frontera del mundo clásico
20. España: un clasicismo numantino
21. Encuentros en el Laberinto
Notas
Epílogo
Apéndices
Índice onomástico

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xavier rubert de ventós · 2008 · contacte@rubertdeventos.com