-HOME
-BIO I CV
-OBRA
> Llibres >
> Llibres en col·laboració
> Articles i pròlegs
-ENTREVISTES
-MULTIMÈDIA
Obra > Llibres > Crítica de la modernidad >
 
   
  Crítica de la modernidad
1998 / Barcelona / Anagrama
Edició corregida i augmentada de De la modernidad (Barcelona, Península, 1980)
...........................................................................

Aquest llibre reprén el text de De la modernidad: ensayo de filosofía crítica (1980) per plantejar si, més enllà dels «límits del Creixement» no caldria parlar també dels «límits de la Modernitat» (de «aquesta Modernitat –como va escriure Joseph Rykwert en la seva crítica del llibre del Times Literary Supplement- que era una esperança i se'ns va tornar un període»). L'autor apunta els límits de la modernitat i dels seus successius mites: el futur, el desig, el signe, el text... sense apel·lar tampoc als de la posmodernitat: el simulacre, la deconstrucció... Per Xavier Rubert de Ventós, només l'experiència personal pot constituir un diagnòstic eficaç de aquesta modernitat plagada de salmòdiques «novetats» artístiques, «missatges» ideològics o «imatges» corporatives, preparades totes per ser-nos directament inoculades. Rubert de Ventós descriu amb ironia el neguit que tanta modernitat li produeix. Pero els sentiments de l'autor no pretenen ser el jutge del cas, sinó una part o aspecte del mateix. I aquesta constitueix la major originalitat de l'obra: pel fet de no ser una crítica típica, pretesament imparcial i objectiva, sinó només la mostra o testimoni de la crisi íntima que aquest temps que diem «Modernitat» produeix en aquest espai que anomenem «Jo». 
(Del pròleg a Crítica de la modernidad, Anagrama, 1998)

Cal plantejar-se, més enllà dels limits del creixement, els límits de la modernitat mateixa, dels seus mites i els seus rituals? L'autor pretén aquí definir aquests limits i fundar una filosofia crítica sense les garanties o alternatives que han servit fins avui per a legitimar-la: el Desig o el Futur, el Materialisme dialèctic o el Naturalisme ecològic. Per a Rubert de Ventós, només les fisures que en una conciència produeix el seu propi desencaix amb el mitjà, poden constituir un diagnòstic veraç i eficaç d'una modernitat catafòrica plena de "signes" del temps, "notícies" de premsa, "ruptures" epistemològiques, "contestacions" culturals, "revolucions" sexuals o "alternatives" polítiques, llestes totes elles per a ser-nos directament inoculades. El llibre culmina amb una descripció de les condicions d'aquesta "subjectivitat crítica": 1.- en front de les modernes passions i les conviccions personals, la dependència emocional; 2.- en front als nous missatges i ideals col·lectius, l'etiqueta i el formalisme social.
(Del pròleg de les edicions de Península, 1980 i 1982) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edicions >
> De la modernidad / 1980 / Barcelona / Península / 1a edició
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> De la modernidad / 1982 / Barcelona / Península / 2a edició
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumari >

Primera parte: LA EXPERIENCIA SOCIAL

I. Vértigo del sentido o cómo dar liebre por gato
II. La teoría como sintonía y entropía
1. La neutralización de lo singular
2. El malestar de la cultura

III. Para una crítica social «subjetiva»
1. Los discursos modernos
2. Fenomenología de las formas sociales de conciencia: contagio y voyerismo
3. El juego y sus costes
4. Tres críticas y su aprovechamiento. ¿Qué es progresista?

IV. El yo residual
1. De la petulancia al ahora-sí-queísmo
2. El Yo como posición: labilidad y conocimiento
3. El Yo como composición: el sujeto terminal
4. ¿Por qué «yo»?
5. El Yo y su objeto: de la asignación a la designación

Segunda parte: EL SUJETO DE LA EXPERIENCIA

I. Crítica de la pasión pura
1. El paraíso y su nostálgico
2. Deseo y placer como sutura: Platón y Sade
3. El amor como ruptura: Eros y Psique
4. El amor como perversión del deseo

II. Los nombres de una experiencia
1. Pudor y relaciones públicas
2. Paranoia y manía referencial
3. La anomia y su reparación política
4. La reparación filosófica y disciplinar

Tercera parte: EL IDEALISMO CULTURAL: ESTRUCTURA, GÉNESIS, CRITICA

I. Estructura
1. La producción: inflación y convertibilidad
2. La conservación I: promiscuidad y tolerancia; sentido histórico y valor formal
3. La conservación II: el museo imaginario
4. El consumo 1: la cultura objetiva
5. El consumo II: el malestar de la cultura

II. Génesis
1. Origen individual: de los sentidos -vía lenguaje- al sentido
2. Origen histórico y social
a) El idealismo toma carta de naturaleza y se realiza en el Estado
b) Res extensa y cultura intensa
c) El deseo y posesión de cultura

III. Crítica y reincidencia
1. La superación de la cultura objetiva
2. La cultura subjetiva: de la intimidación a la intimización
IV. La crítica platónica al moderno idealismo cultural
1. La experiencia de un mundo relativo
2. La primera crítica materialista de la cultura

Cuarta parte: PEQUEÑA HISTORIA DEL SENTIDO: LA FILOSOFÍA AL PODER

1. La filosofía entre pucheros
2. Náusea y vértigo del sentido: experiencia y resistencia
3. El idealismo cambia de signo. La poética kantiana de responsabilidad limitada
4. La naturalización y colonización pública: Fichte y Hegel
5. La encarnación íntima: Marx y Freud
6. La diseminación grupuscular
7. Dispersión: del disenso al consenso. Teoría de la masa óptima.
8. Realización política I: la normalización ideológica
9. Realización política II: la administración poética
10. De la cura-inspección a la cura-dicción
11. Del contrato social al pacto formal

Quinta parte: EL IMPERIO DE LOS SENTIDOS

I. Retórica de la realidad
1. De la razón al sentido
2. De la teología a la ingeniería
3. Actualidad de la retórica clásica
4. Retórica y/o poética

II. Crítica de la información pura

III. Los mecanismos del proceso
1. El signo como sustituto del sentido: pequeña tipología de los signos vacíos
2. El signo como cambiazo del sentido
a) Aproximación teórica
b) Utilización práctica: materialización del sentido e idealización del referente
c) El comercio de los universales: el cuarto grado de abstracción

IV. La semiología como síntoma
1. Semiología culta: la información como comunicación
2. Semiología de masas: la sociedad personalizada
a) Las encuestas
b) Psicología de masas
c) La intimidad como represión

V. La respuesta oriental
1. El genio de la conservación
2. El té y la deriva de los signos
3. El jardín y su fantasma
4. La miniatura y el haiku

Prólogo

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xavier rubert de ventós · 2008 · contacte@rubertdeventos.com